Presentació

Benvolgut visitant

És un plaer donar-li la benvinguda a “CERAROOT CLINIC” dels germans OLIVA ,  una clínica líder en el sector dental i amb més de 30 anys d’experiència oferint el millor tracte i servei.

La nostra odontología está basada en un concepte biològic i holistic, amb el qual busquem la salut dental tenint en compte la salut general del pacient i utilitzant els materials més biocompatibles sense la utilització de METALLS.

Actualment la nostra clínica es un centre reconegut a nivell mundial en els IMPLANTS DE CERÀMICA, ja que els doctors i germans Josep i Xavi Oliva van desarrollar l’any 2004 el sistema d’implants CERAROOT.  Avui dia, aquest sistema d’implants es el més prestigiós a nivell mundial dintre de la odontologia sense metall.

Els nostres centres de Granollers-BARCELONA i Santa Monica-CALIFORNIA son visitats continuament per odontòlegs d’arreu del món que volen incorporar CERAROOT en la seva pràctica.

Tanmateix en le odontologia biològica ens dediquem a la eliminiació de forma segura de tots els metalls de la boca, especialment les amalgames de mercury, ja que ténen una alta toxicitat. Aquests tractaments requereixen unes instal·lacions i uns protocols de seguretat per evitar la contaminació i toxicitat dels pacient així com del medi ambient.

Si us plau, preneu-vos un temps en la nostra web i comprovareu que CERAROOT CLINIC gaudeix d’una excel·lent reputació. Llavors entendrà l’abast, la biocompatibilitat i la bellesa dels nostres tractaments

molt atentament

Dr. Josep Oliva Ochoa
Dr Xavi Oliva Ochoa
Dra. Andrea Roig

 

 

Estimado visitante:

Es un placer darle la bienvenida a “CERAROOT CLINIC” de los hermanos OLIVA, una clínica líder en el sector dental y con más de 30 años de experiencia ofreciendo el mejor trato y servicio.

Nuestra odontología está basada en un concepto biológico y holístico, con el que buscamos la salud dental teniendo en cuenta la salud general del paciente y utilizando los materiales más biocompatibles sin la utilización de METALES.

Actualmente nuestra clínica es un centro reconocido a nivel mundial en los IMPLANTES DE CERÁMICA, ya que los doctores y hermanos José y Xavi Oliva desarrollar en 2004 el sistema de implantes CERAROOT. Hoy en día, este sistema de implantes es el más prestigioso a nivel mundial dentro de la odontología sin metal.

Nuestros centros de Granollers-Barcelona y Santa Monica-CALIFORNIA son visitados continuamente por odontólogos de todo el mundo que quieren incorporar CERAROOT en su práctica.

Sin embargo en le odontología biológica nos dedicamos a la eliminiació de forma segura de todos los metales de la boca, especialmente las amalgamas de mercury, ya que tienen una alta toxicidad. Estos tratamientos requieren unas instalaciones y unos protocolos de seguridad para evitar la contaminación y toxicidad de los paciente así como del medio ambiente.

Por favor, tómese un tiempo en nuestra web y comprobaréis que CERAROOT CLINIC goza de una excelente reputación. Entonces entenderá el alcance, la biocompatibilidad y la belleza de nuestros tratamientos

muy atentamente

Dr. Josep Oliva Ochoa
Dr. Xavi Oliva Ochoa
Dra. Andrea Roig