Extracció Amalgames Mercuri

International Academy of Oral Medicine & Toxicology

A  CERAROOT CLINIC dels germans OLIVA estem especialitzats en la extracció segura d’amalgames de mercuri. Per això seguim el protocol des seguretat recomanat per la IAOMT (International Academy of Oral Medicine & Toxicology).

El protocol per a l’extracció d’amalgames de mercuri es el següent:

Protecció del pacient

El primer es la protecció del pacient contral l’exposició adicional al mercuri. Això es especialment important en els pacients amb intoxicació per mercuri. El pacient intoxicat per mercuri va poder estar exposat a quantitats variables de mercuri en la dieta, en el medi ambient, en el lloc de treball o per les amalgames de mercuri. Totes les formes son acumulatives i poden contribuir a la càrrega total de mercuri del organisme. L’objectiu d’aquest procediment es reduir al mínim qualsevol exposició al mercuri adicional del pacient i de nosaltres mateixos.

Existeixen 8 passos que permeten reduïr enromement la exposició al mercuri:

 • Mantenir les amalgames fredes amb una bona refrigeració.
 • Utilitzar aspiració triple d’alt volum
 • Proporcionar una font alternativa d’aire (mascareta d’oxigen)
 • Eliminació inmediata de l’amalgama de mercuri
 • Eliminar l’amalgama en bloc sempre que sigui possible
 • Neteja i canvi de guants
 • Neteja del pacient inmediatament
 • Considerar la dieta i suplementació (consultar dietista especialista)
 • Mantenir l’aire de l’habitació renovat constantment

 

————————————————
CERAROOT CLINIC
 está especializada en la extracción segura de amalgamas. Para ello seguimos el protocolo recomendado por la IAOMT (International Academy of Oral Medicine & Toxicology).

Protocolo para la eliminación de obturaciones de amalgama de mercurio-plata por la Academia Internacional de Medicina Oral y Toxicología.

Protección del paciente

Lo primero es la protección del paciente contra la exposición adicional al mercurio. Esto es especialmente cierto en los pacientes con intoxicación por mercurio. El paciente intoxicado por mercurio pudo haber sido expuesto a cantidades variables de mercurio en la dieta, en el ambiente, en su puesto de trabajo o por las amalgamas de plata-mercurio. Todas las formas son acumulativas y pueden contribuir a la carga de mercurio del organismo. La meta de este procedimiento es reducir al mínimo cualquier exposición adicional del paciente, de nosotros mismos o de nuestro equipo al mercurio.

Hay 8 pasos que permiten reducir enormemente la exposición al mercurio:

 • Mantener las amalgamas frías
 • Utilizar aspiración de alto volumen
 • Proporcionar una fuente alternativa de aire (máscara de oxígeno)
 • Eliminación inmediata de la aleación de mercurio
 • Eliminar amalgama en bloque siempre que sea posible.
 • Lavado y cambio de guantes
 • Limpiar al paciente inmediatamente
 • Considerar la ayuda alimenticia
 • Mantener el aire de la habitación puro.

 

Materiales utilizados para reconstruir:

 • Pequeñas reconstrucciones:  Composit sense BPA
 • Grandes reconstrucciones:  Cerámicas sin metal:
   • Zirconi

LA VANGUARDIA:

Entrevista muy interesante:  http://www.lavanguardia.com/lacontra/20110921/54219007005/el-mercurio-de-mis-empastes-dentales-me-intoxico.html

Más información en nuestro BLOG:

http://www.clinicaoliva.com/index.php/category/amalgamas-de-mercurio/